2017-11-21

Defibrylatory AED w obiektach MEC Piła.

Defibrylatory AED w obiektach MEC Piła.

Defibrylator – małe urządzenie a może uratować komuś życie.
Od niedawna we wszystkich obiektach MEC Piła na terenie Piły zostały umieszczone właśnie takie urządzenia. Są one bezpieczne i mają pomagać ratować życie.
Według standardów przyjętych w Unii Europejskiej, defibrylator powinien znajdować się w każdej firmie, w której pracuje 100 osób.
Defibrylacja dosłownie oznacza zakończenie migotania komór. Jest jedyną, a zarazem skuteczną metodą zwiększającą szanse przeżycia podczas określonych zaburzeń pracy serca. Wykonana w ciągu 3 minut od utraty przytomności pozwala na przeżycie w 75% przypadków.
Dostęp do urządzeń w MEC Piła jest odpowiednio oznakowany a pracownicy odbyli odpowiednie szkolenia w zakresie ich używania. Pomimo tego, że umieszczone są w obiektach mogą również służyć mieszkańcom miasta i w nagłych sytuacjach pomóc ratować zdrowie i życie.

Na stroniehttp://www.ratujzsercem.pl/Map.aspx?address=pi%C5%82a pokazane są na mapie wszystkie lokalizacje AED zlokalizowane w naszym mieście.
‹ powrót