2017-05-19

Na sprzedaż atrakcyjne nieruchomości w Pile

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. posiada na sprzedaż niezabudowane działki komercyjne o łącznej powierzchni 12.061 m2 położone w Pile, w atrakcyjnym miejscu. Nadają się doskonale pod inwestycję związaną z profilem Państwa działalności. W pobliżu znajduje się osiedle mieszkaniowe, szkoła, uczelnia oraz Aquapark.
Dla w/w terenu istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje zabudowę usługową z możliwością handlu oraz miejsca postojowe.
Działki położone są niedaleko głównej trasy wylotowej z miasta, posiadają dogodny dojazd.
Zapraszamy do kontaktu:
- Mirosław Elicki, email: mirek.elicki@mecpila.pl, 601 441 036
- Tomasz Trzciński, email: tomasz.trzcinski@mecpila.pl, 607 601 262

CHARAKTERYSTYKA

NR DZIAŁKI 318/2
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 6360 m2, w użytkowaniu wieczystym do dnia 21 kwietnia 2103r., niezabudowana. Działka położona jest na obszarze, na którym obowiązuje ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Podchorążych – Bydgoskiej (uchwała Nr XLVIII/577/06 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2006r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 95, poz. 2339 z dnia 16 czerwca 2006r.) Działka w kształcie trapezu, ukształtowanie terenu płaskie. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. ul. Zesłańców Sybiru.

Omawiana działka leży w granicach jednostki oznaczonej symbolem:
U5 – tereny zabudowy usługowej, usługi z dopuszczeniem działalności produkcyjnej; usługi handlu z wyłączeniem handlu paliwami.
Aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie zmiany zapisu o przeznaczeniu terenów i ustalenie warunków zabudowy umożliwiających zagospodarowanie głównie pod funkcje mieszkaniowe i usługowe (Uchwała Nr VIII/109/15 Rady Miasta Piły z dnia 26.05.2015r.).

NR DZIAŁKI 318/3
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 5701 m2, będąca w użytkowaniu wieczystym do dnia 21 kwietnia 2103r., niezabudowana. Działka położona jest na obszarze, na którym obowiązuje ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Podchorążych – Bydgoskiej (uchwała Nr XLVIII/577/06 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2006r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 95, poz. 2339 z dnia 16 czerwca 2006r.) Działka w kształcie klina, ukształtowanie terenu płaskie. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. ul. Zesłańców Sybiru.

Omawiana działka leży w granicach jednostki oznaczonej symbolem:
Kg – pozostałe tereny komunikacyjne, teren garaży.
Aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie zmiany zapisu o przeznaczeniu terenów i ustalenie warunków zabudowy umożliwiających zagospodarowanie głównie pod funkcje mieszkaniowe i usługowe (Uchwała Nr VIII/109/15 Rady Miasta Piły z dnia 26.05.2015r.).
‹ powrót